Energiatermelőknek

Versenyképes erőművi működés optimalizált energiatermeléssel 

A szigorodó piaci szabályok és a megújuló energiák arányának növekedése az áramtermelésben komoly kihívásokat támasztanak a hagyományos erőművek számára az utóbbi időben. Az elmúlt 2-3 évben a napelemek olyan mértékben terjedtek el, hogy megfelelő időjárási viszonyok mellett az áramtermelés meghatározó aránya származik ebből a forrásból. A KÁT-engedély garantálja a megújuló forrásból származó energia átvételét, így amikor a napelemek nagy arányban termelnek a rendszerbe, más  rugalmasabban szabályozható erőművek termelését leszabályozzák, hogy a termelés és fogyasztás ki legyen balanszírozva az áramhálózaton. A nehezen szabályozható megújuló energia növekvő részvételének köszönhetően a szabályozható erőművek gyakran kényszerülnek kikapcsolásra. Ezen feltételek mellett a szabályozásban való részvétel és a nyereséges működés csak folyamatos menetrendezéssel kivitelezhető. Az új piaci adottságok proaktív menedzsmentre ösztönzik a hagyományos erőművi termelést. 

 A napenergia térnyerése a tőzsdei értékesítésre is hatással van. A 2020-as évben csökkenő tendenciát mutattak az energiaárak a tőzsdén, sőt, negatív áramár is előfordult. A Mavir tendereken való indulás a kiegyenlítő piac szigorú feltételei mellett több résztvevő számára veszélybe sodorta a profitabilitást. A Black Start fee megszűnésével a kisebb erőművek fontos bevételi forrásuktól esnek el, ezért alternatívát kell keresniük arra, hogy szabad kapacitásaikat kapitalizálni tudják. 

Ugyanakkor a lejáró KÁT-engedéllyel rendelkező megújuló energiatermelők bevételi forrása is meg fog szűnni a beruházás megtérülésével. A tőzsdei eladás mellett számukra a Mavir tenderen való indulás nem opció, mivel a termelés nagyon volatilis, ezért szabad kapacitásaik lekötésére olyan alternatívát kell keresniük, amely nem igényel folyamatos rendelkezésre állást.

Ezen piaci körülményeket csak azok képesek átvészelni, akik a végletekig optimalizálják termelésüket és rugalmasan, proaktívan reagálnak a piac pillanatnyi adottságaihoz.

Az energiatermelés értékének maximalizálása akár beruházási költségek nélkül

Az adatközponttal történő optimalizálás létjogosultsága abból adódik, hogy a szerverparkok nem igényelnek 100%-os rendelkezésre állást, mivel számítási kapacitást értékesítenek. Ezt a kapacitást szabadon értékesíti, amikor üzemelni tud. Ha nem áll rendelkezésre áram a számításokhoz, nem merül fel érdemi költsége a szerverüzemeltetőknek. Értékajánlatunk szerint rugalmasságot biztosítunk az áramtermelőnek az év egy bizonyos részében arra, hogy ne lássa el a DATABOX-ot árammal annak érdekében, hogy az év meghatározó időszakában a lehetőségekhez mérten a legalacsonyabb áramárat tudja nyújtani.

Az erőművi termelés szabályozásának egy adatközpont biztosítani tudja azt a rugalmasságot, amellyel ki tudja használni az előnyös piaci eseményeket. Azaz egy stabil base load képes folyamatosan üzemben tartani az erőművet, melynek segítségével könnyebben használja ki a piaci lehetőségeket mind a tőzsdén, mind Mavir-tendereken. Mivel az adatközpont fogyasztása akár 100%-ban is megszüntethető, órákra előre meghatározva vagy néhány másodperc alatt leszabályozva pontosan vezérelhető 70KW-os lépcsőnként, így pontosan akkor és akkora fogyasztást képes nyújtani az erőműnek, amelyre épp szüksége van

Az ENERHASH DATABOX adatközpont egész évben már a base load fogyasztásért is egy versenyképes árat biztosít, továbbá lehetőséget ad arra, hogy a kedvező tőzsdei árakat is kihasználja az erőmű. Mivel egy folyamatos base load fogyasztóként funkcionál az adatközpont, a Mavir tendereken való részvétel is jelentősen könnyebbé válik.

ENERHASH DATABOX a gyakorlatban

Saját fejlesztésű adatközpontunkat az erőmű telephelyén történő üzemelést szem előtt tartva alkottuk meg. A standard 20 lábas tengeri konténer szerkezetére épülő adatközpontunk teljesen mobil, ezért közvetlenül az áramforráshoz telepíthető. A DATABOX 156 szervernek biztosít helyet, melyek fogyasztása együttesen eléri a 0,5 MW-ot, amely már erőművi léptékben is egy jelentős fogyasztást jelent. Az üzemeltetéshez és létesítéshez szükséges kompetenciát is az Enerhash biztosítja, továbbá az egyes IT technológiához kötődő operatív feladatokat is ellátja. 

Az erőművi termeléshez alkalmazkodó együttműködés keretei

Az erőművek számára két különböző megoldást dolgoztunk ki. Az egyik út, ha az erőmű saját forrásból dönt a beruházás mellett és az adatközpont saját vagyonelemét képzi. Ha azonban nem rendelkezik erre a célra csoportosított erőforrással, de ki kívánja használni az adatközponttal történő optimalizáció előnyeit, lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az Enerhash cégcsoport ügyfeleinek beruházásai által részesüljenek a szinergiákból. Az utóbbi megoldás tehát az áramtermelő részéről nem jár anyagi vonzattal. Mindkét verzióra kidolgozott jogi és gazdasági hátteret kínálunk.

Adatközpont befogadása, befektetés nélkül

Ha az Enerhash Csoport vagyoneleme marad az adatközpont, három szerződés adja meg a jogi kereteket. Egy villamosenergia adásvételi szerződés keretében vásároljuk meg az elhasznált áramot, mely kereskedelmi engedély nélkül megtörténhet. A konténer elhelyezését egy területbérleti szerződésbe foglaljuk, majd a csatlakozás kivitelezéséről egy csatlakozási szerződéssel gondoskodunk. Ez a három szerződés minden szükséges jogi hátteret megteremt, mely az együttműködést megalapozza. Az elszámolás a keretszerződés éves irányszámaiból kiindulva, de a ténylegesen elfogyasztott elektromos áram alapján történik HUF/kWh vagy EUR/kWh-ban. Ezen együttműködés részleteit ebben a cikkünkben részleteztük.

Saját adatközpont kiépítése

Izgalmasabb vállalkozás, ha az erőmű saját vagyoneleme lesz az adatközpont, azaz saját tőkét invesztál. Ez esetben a létesítésnél szakmai segítséget nyújtunk, majd bérüzemeltetni tudjuk a szervereket. Ezen konstrukció előnye, hogy az adatközpont működése teljes mértékben alárendelhető az erőművi termelésnek, nincsenek keretszerződéses irányszámok, hogy mennyi rendelkezésre állást kell biztosítania. Saját adatközpont kiépítésével mind a termelés, mind az adatközpont működése maximálisan optimalizálható, az üzleti befektetés megtérülési ideje kifejezetten gyorsnak számít az energiaszektor egyéb befektetéseihez képest, mivel az áram nagyobb értéken hasznosítható. További információ erről a modellről ebben a cikkünkben található.

Az ENERHASH megoldásai különböző áramtermelőkre

A DATABOX-ot úgy terveztük, hogy bármilyen áramtermelő számára megfelelő fogyasztót biztosítson, azaz gyakorlatilag bármely típusú erőműhöz telepíthető. Enerhash DATABOX minden erőmű telephelyén létesíthető, amely rendelkezik legalább 25 m2 szabad területtel. Célszerű az adatközpontot minél közelebb elhelyezni az áramforráshoz, mivel a kábelezésnek komoly költsége lehet. Más technikai-műszaki feltétele a létesítésnek nincs. Amennyiben az erőmű nem képes internetkapcsolatot biztosítani, a konténer tetejére szerelt 4G antennák gondoskodnak róla, melyek egyszerre két szolgáltatótól kapják a jelet. A szerverek külön hűtést nem igényelnek, a keletkezett hő a konténer oldalán kialakított lamellás szellőzőkön keresztül távozik. Egy könnyen csatlakoztató tápkábellel standard 400V 3 fázisú áramforrással működtethető.

A kis-és közepes méretű erőművek esetében, amelyek szakaszos és ingadozó áramtermeléssel rendelkeznek, base load termelést biztosítunk, amely az energiatermelés során értéket képvisel az erőmű számára. Alacsony kapacitás kihasználtság esetén elérheti az erőmű a termelési optimumát, így az erőmű kihasználtsága egész évben lehetséges, valamint tender esetén már üzemben lévő erőművel lehet indulni.

Távhő erőművek

A távhő erőművek adottságai a legideálisabbak az adatközpont üzemeltetéséhez. Modellezésünk során is a távhő erőművek működését tartottuk szem előtt. A nyári időszakban csak a melegvíz igényt szolgálják ki, ezért szezonálisan jelentős mennyiségű szabad kapacitással rendelkeznek. Olyan megoldást dolgoztunk ki, amely a nyári hónapokban is lehetővé teszi a termelést, a szeptembertől júniusig tartó időszakban pedig a kapcsolt termelésből adódó áramra épít. A nyáron termelt hőt egy abszorpciós hűtő segítségével a szerverpark hűtésére tudjuk fordítani, így a nyáron megtermelt felesleges hő- és áramkapacitást is hasznosítani tudjuk, azaz bevételt generálunk belőle. Az Enerhash-nek történő értékesítéshez nem szükséges belső kompetenciát kiépíteni az áram értékesítésére, a távhő erőmű stabil bevételi forráshoz jut a megtermelt áramból fix árért anélkül, hogy napi szinten menedzselni kelljen az értékesítést. A stabil hőtermelés mellett az áram értékesítése is stabilizálható egy az átlagos piaci árnál magasabb áron. 

Földgáz üzemű erőművek

Fedezeti opció biztosítása: A földgáz üzemű erőművek villamosenergia termelése a villamosenergia-ár és a földgáz beszerzési árának a különbözetén (clean spark spread) alapul. Amikor a villamosenergia-árak alacsonyabbak, mint a földgáz beszerzési ára, fix árú átvételi kötelezettséget tudunk biztosítani, és a földgáz a vételi árunkkal szemben fedezhető. Az erőművi termelés, így hosszabb távon és nagyobb mértékben kihasználható.

Vízerőművek

Azon vízerőművek számára, akik a közeljövőben KÁT-engedélyük futamidejének végére érnek, a további működésre egy kiváló alternatívát nyújtunk egy azonnali átvételi szerződéssel a termelésre. Nagyobb vízhozam esetén a KÁT-rendszer mellett is hasznosítani tudjuk a többletkapacitást, melyért versenyképes árat biztosítunk.

Naperőművek

Új beruházások esetén az adatközpont képes felgyorsítani a naperőmű megtérülését, miközben a naperőművel való kapcsolat pozitívan hat az adatközpont megtérülésére.

Olyan beruházásokra is kiváló alternatívát nyújtunk, melyeknél a fogyasztó aktiválása elmaradt és meghiúsultak vagy nem kaptak KÁT-engedélyt. Az Enerhash DATABOX-szal aktiválhatók ezek a beruházások, az áramfelvétellel képesek vagyunk üzembe helyezni a korábban nem működő naperőműveket.

Biomassza

Amennyiben extra trágya áll rendelkezésre, de a többlettermelést hagyományos úton nem lehetne értékesíteni, akkor az adatközpont képes felvenni az áramot és versenyképes árat biztosítani érte.

Megújuló energia

Mobil adatközpontjaink bármely megújuló energiaforráshoz telepíthetőek. A megújuló erőművek egyenetlen termelése és menetrendezése az adatközpontjaink telepítésével kiegyenlítettebbé és szabályozhatóvá válik. A beruházás megtérülése az optimálisabb termelés és a többlet kapacitások értékesítésével jelentősen felgyorsul. A kötelező átvételi rendszer deregulációjával megoldást nyújtunk az energiatermelés folytatására fix árú átvételi szerződéssel.

Olaj- és gázkutak

Az olaj- és gázkutak termelésekor felmerülő fáklyagázok környezetszennyező elégetése helyett, egy gázleválasztó eszköz telepítésével hasznosítani lehet, az elválasztott gázokat közvetlenül a terepen energiatermelésre lehet hasznosítani gázmotor telepítésével. Az így megtermelt villamosenergiát, közvetlen a gázmotornál fel tudjuk használni.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérjük, részletezd az erőmű adottságait, kitérve szabad kapacitása mértékére, rendelkezésre állás dátumára, az erőmű típusára és lokációjára. Ha már kialakult elképzeléssel rendelkezel az együttműködésről, jelezd, hogy a saját tőkés beruházás felől érdeklődsz vagy az általunk biztosított szerverparkkal kötnéd le szabad kapacitásaid.